Σάββατο, 5 Ιουλίου 2008


Φωτογραφία του βαλανειού από το δρόμο των χωροεπισκόπων . Απέναντι διακρίννται τα βουνά της Αλβανίας βόρεια των Αγίων Σαράντα.