Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Εξαιρετική η συναυλία της "Γειτονία" στο Σωκράκι.

Το πολυφωνικό αυτό συγκρότημα των Κυνοπιαστών μας κράτησε όλη νύχτα μαγεμένους

.


Τα πολυφωνικά τραγούδια της Κέρκυρας είναι σπάνιο είδος της μουσικής μας παράδοσης.

Έχουν την ρίζα τους στα πολυφωνικά της Ηπείρου, των Βαλκανίων και της Κάτω Ιταλίας.

Διαδόθηκαν την βυζαντινή εποχή από μετανάστες και καλόγερους του Βυζαντίου μετά την δεύτερη εικονομαχία και έχουν θρησκευτική δομή.

Ένας σολίστας (ο Πάρτης) τραγουδάει μόνος τον στίχο και ακολουθεί ο υπόλοιπος χορός (οι Ισοκράτες).

Είναι σαν βυζαντινή λειτουργία αλλά με τραγούδια ερωτικά η κοινωνικού περιεχομένου.

Στην Κέρκυρα κυριαρχούν είδη μουσικής που έχουν την ρίζα τους στην Αναγέννηση (Όπερα, Τετραφωνικές χορωδίες, αρέκια κλπ.

Ωστόσο είμαστε τυχεροί που ορισμένα χωριά διατήρησαν και το πολυφωνικό τραγούδι.

Η εκτέλεση του πολυφωνικού αυτού τραγουδιού είναι φανερό οτι προέρχεται από το γενικότερο ρεύμα του πολυφωνικού τραγουδιού των περιοχών που προαναφέραμε αλλά έχει πιο "Κερκυραϊκό χρώμα".

Ίσως θα ήταν ωφέλιμο να γίνει μια παρουσίαση των δύο πολιτιστικών ρευμάτων και της ιστορικής τους διαδρομής στην περιοχή μας σε μια εκδήλωση.

Συγχαρητήρια στον "Φιλοπρόοδο σύλλογο Σωκρακίου" στον Σπύρο, τον Αλέξανδρο, το Άγγελο και όλα τα παιδιά που συνέβαλαν να γίνει αυτή η εκδήλωση καθώς και στις εκπληκτικές γυναίκες (και άνδρες) της "Γειτονίας" των Κυνοπιαστών.

Ευχαριστούμε αδέλφια!